ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوي

 

1-شماره ثبت:35592

 

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:5/12/1387

 

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:276

 

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:: 375 تشکل

 

5-سرمايه اوليه:25.428 میلیون ریال 

 

6-سرمایه فعلی : 564603 میلیون ریال

 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

نادر مهدیزاده لطف آبادي

مدير عامل

 

 

مشهد-بلوار شهید قره نی، حدفاصل قره نی 23-25 پروژه مجد، برج فروردین، درب وردی دوم، طبقه هشتم 

تلفن:

051-37237514

051-37237515

فاکس:

051-37237516

2

مجتبی مزروعی

رئيس هيات مديره

 

3

حسينعلي محمدنياي قرائي

عضو هيئت مديره

اتحادیه تعاونیهای عشایری استان

4

محمد حسین سالارپیشه

منشي هيئت مديره

شرکت تعاونی های کارخانجات دام و سیور 

5

ساسان سروری

نائب رئیس هیات مديره

اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغداران گوشتی استان  خراسان رضوی

 

6

یوسف ارباب سلجوقی 

عضو هيئت مديره

اتحادیه تعاونی های تولید روستائی شهرستان تربت حیدریه

 

7

مسعود پژمان پور 

بازرس

اتحادیه  مرکزی تعاونیهای  روستائیان  استان خراسان رضوی

 

8

آقای زهرائی

مسئول مالي

 

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی