ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان قم

1-شماره ثبت:7479

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:26/9/1386

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:48

4-سرمايه اوليه:12.055 میلیون ریال 

5- اعضائ هيات مديره وبازرس:

صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان  قم

(تاريخ مجمع موسس86/11/9)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

درصد سهام

آدرس و تلفن

سعيد آشکار

مدير عامل

     

سيد مجتبي منزوي

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

48

025-32126423                                 فاکس:32856730-025

عبدالامير آزادي

نایب رئیس

اتحاديه تعاوني توليد روستايي

0/78

آدرس:قم بلوار امین ميدان ارتش- ساختمان جهاد كشاورزي                                                               تلفن:32603162-025

محسن محمودی

عضو هيئت مديره

اتحاديه تعاوني روستايي استان قم

9/45

محمد سليمي هيزجي

عضو هيئت مديره

اتحاديه تعاوني دامداران استان قم

4/30

فكس: 32603453-025

حسین فهیمی

عضو هيئت مديره

اتحادیه شرکتهای کشاورزی مرغداران قم

7/90

كدپستي: 3713955589

محسن خانی پور  روشن

بازرس

تعاونی مرغ گوشتی

3/7

email:از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی