ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان قم

1-شماره ثبت:7479

 

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:26/9/1386

 

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:48

 

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:57

 

5-سرمايه اوليه:12.055 میلیون ریال 

 

6- سرمایه فعلی : 140520.85 میلیون ریال 

 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

سعيد آشکار

مدير عامل

 

 

آدرس:قم –ميدان ارتش(فلكه ايران مرينوس)- ساختمان جهاد كشاورزي

تلفن کارشناسان:2603453-0253تلفكس: 2603162-0253

كدپستي: 3713955589

2

سيد مجتبي منزوي

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

محمدتقي محمدي

نائب رئیس هيئت مديره

اتحاديه مرغداران استان قم

4

محسن محرری

 عضو هيئت مديره

اتحاديه تعاوني روستايي استان قم

5

محمد سليمي هيزجي

عضو هيئت مديره

اتحاديه تعاوني دامداران استان قم

 

6

عبدالامير آزادي

عضو هيئت مديره

اتحاديه تعاوني توليد روستايي

 

7

محسن روشن

بازرس

تعاوني مرغداران گوشتي

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی