ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان بوشهر

 1-شماره ثبت:6755

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس: 6/11/1386

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:20

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:223

5-سرمايه اوليه:2353

6-سرمایه فعلی : 204537.17 میلیون ریال 

7-  اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

ماندني زنگويي

مدير عامل

 

 

بوشهر – میدان مطهري – ساختمان مبارک– طبقه پنجم

تلفکس33541670 -077

2

عبدالرسول بهنام راد

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

نادر خدادادي

عضو

شركت شيره گيري خرما

4

سردار نريماني

عضو

اتحادیه دامداران استان

5

محمد قدسی

عضو

شرکت کشت و پرورش بوشهر میگو

 

6

سید اسدا... موسوی

نايب رئيس

اتحادیه تعاونیهای روستایی

 

7

عباسقلی  زماني

بازرس

تعاوني روستایی معرفت

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی