ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تهران

1-شماره ثبت:315288

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:22/8/1386

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:99

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:124

5-سرمايه اوليه:4946

6- سرمایه فعلی : 146926.65 میلیون ریال 

 7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

صلاح الدين دايي كوزه كناني

مدير عامل

-

 

تهران- خيابان آزادي - خيابان خوش شمالي- بن بست شهيد كورش زارعي- انتهاي كوچه - پلاك 19- طبقه دوم

66932541

66932953

فاکس: 66570483

2

ابراهيم كمالوند

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

محسن صادقی

نائب رئيس هیئت مدیره

تعاونی مرغداران گوشتی ری

4

رضا سالمی

عضو

اتحاديه شرکتهای تعاوني عشایری استان

5

محمد صفاري

عضو

تعاوني دامپروري مهر

 

6

مجتبي شادلو 

عضو

تعاوني باغداران مهردماوند

 

7

مصطفی بشعره

بازرس

شرکت تعاونی کشاورزی گاورداران پرواربند صنعتی ورامین

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی