ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مركزي


1-شماره ثبت:7452

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:19/11/1385

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:80

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:137

5-سرمايه اوليه:10458 میلیون ریال 

6-سرمایه فعلی : 175734.67 میلیون ریال 


7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

محمدرضا خالقي

مديرعامل

 

 

اراک –خ شهيد شيرودي (راه آهن )روبروي خوابگاه حضرت معصومه –ابتداي کوچه حق –پلاك 3349

فكس: 33131385-086

2

علی بابایی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

محمد امیرآبادی

هيئت مديره

اتحاديه  دامداران صنعتي

4

علی اکبر اسدی

عضو هيئت مديره

اتحادیه امین صنعت دامپروری

5

حميد نادري

عضو هيئت مديره

تعاوني توليد هفتاد قله اراك

 

6

غلامرضاقلمي

نائب رئيس عضو هيئت مديره

اتحاديه شركتهاي تعاوني كشاورزي مرغداران استان مركزي

 

7

حمید ملکی

بازرس

اتحادیه تعاونی تولید

 

8

عبدي

مسئول مالي

 

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی