ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان همدان

1-شماره ثبت:5690

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:11/5/1383

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:38

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:119

5-سرمايه اوليه:538 میلیون ریال 

6-سرمایه فعلی : 154355.71 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

حسين رستمي

مدير عامل

-

همدان-چهار راه شريعتي-اول بلوار خواجه رشيد-نرسیده به بانک سپه- پلاک 219

تلفن: -32531123و 32531165-081

تلفکس : 32515952-081

شركت پارس تجارت كشاورزان استان همدان 38370053-081

2

رضاعباسی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

محمدرضا قديمي زارع

نايب رئيس

اتحاديه تعاونی روستایی استان همدان

4

ابراهیم رستمی

عضو

اتحاديه دامداران استان همدان

5

رضا خزائی

عضو

اتحاديه تعاونيهاي توليد روستايي استان

 

6

داود شعبانلو

عضو

اتحاديه مرغداران استان همدان

 

7

منوچهر منصوری

بازرس

تعاونی تولید مهاجران

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی