ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان قزوين

1-شماره ثبت:8497

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:85/3/10

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:16

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:45

5-سرمايه اوليه:8.029 میلیون ریال 

6-سرمایه فعلی : 112794.59 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

منصوربازدار

مدير عامل و عضو

تعاوني مرغداران مرغ تخمگذاراستان

 

آدرس :قزوين –چهارراه عمران- خ شهيد عباسپور- پلاك 21- طبقه 2

028-33366951

33366952

فاكس :33669503-028

تلفن مستقيم مدير عامل: 3368403

2

علي اكبر متقي فرد

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

حسین نعمتی

نائب رئيس

تعاوني گاوداران صنعتي قزوين 

4

محمودفصيحی رامندي

عضو

تعاوني گندمکاران بوئين زهرا

5

غلامرضا اینانلو

عضو

اتحادیه تعاونی و روستايي شهرستان قزوین

 

6

محمد فانی

بازرس

شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران صنعتی قزوین

 

7

اميرهوشنگ بيون

مسئول مالي

   
 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی