ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان

 1-شماره ثبت:7196

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:14/6/1386

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:42

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:87

5-سرمايه اوليه:4447 میلیون ریال

6-  سرمایه فعلی: 146226.58 میلیون ریال

7اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

تقي مجتهدي

مدير عامل

-

 

زنجان –خيابان سعدي شمالي –بالاتر از جهادكشاورزي استان –خيابان شهيد مرتضي محمدي پلاک 290-طبق اول

33455333-024 تلفن

دورنگار 33468389

کدپستي: 75396-45148

2

عنایت اله معصومی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

محمود محمود اوغلي

عضو  هيئت مديره

اتحاديه کشاورزي دامداران زنجان

4

داودقزوينيان

عضو هيئت مديره

تعاوني مرغ مادرگوشتي

5

علیرضا شیری

عضو هيئت مديره

شرکت خدمات توسعه کشاورزی تلاشگران ایجرود

 

6

منصور نقي لو

نايب رئيس عضو هيئت مديره

اتحاديه تعاوني هاي روستايي استان

 

7

اكبر معبودي فرد زنجاني

بازرس

اتحاديه مرغداران استان زنجان

 
 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی