ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان كردستان

1-شماره ثبت:5384

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:25/11/1385

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:168

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:191

5-سرمايه اوليه:8.001 میلیون ریال 

6-سرمایه فعلی : 212694.41  میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

غلامرضا پاك سرشت

مدير عامل

-

 

سنندج- بلوار ارتش- جنب دانشگاه مذاهب اسلامی- طبقه اول

تلفن:33176562-087

تلفن مدیرعامل:33176561

فاکس: 33176585

2

خالدجعفري

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

فريدون احمدي

نائب رئيس

اتحاديه تعاونيهاي روستايي استان كردستان

4

سیدعدنان نقش بندی مقدم

عضو

اتحاديه شركتهاي تعاوني کشاورزی دامداران استان

5

كاوه حسني

عضو

اتحاديه تعاوني توليد روستايي استان

 

6

موسی شفیعی

عضو

اتحادیه شرکتهای تعاونی تولیدکنندگان مرغ نیمچه گوشتی

 

7

عبداله نعیمی

بازرس

تعاوني 1306 شيلات پالنگان

 

 

امير رسولي

مسئول مالي

 

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی