صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

-1شماره ثبت:4383

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:21/9/1386

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:46

4-سرمايه اوليه:2.289 میلیون ریال 

5- اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان  كهگيلويه و بوير احمد

(تاريخ مجمع موسس86/11/15)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

درصد سهام

آدرس و تلفن

آیت اله اسکندری

مدير عامل

 

 

 

شهرام عسگری

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

48

 

علی محمدی مفرد

عضو

اتحادیه  تعاونی تولید استان

0.28

یاسوج بلوار شهيد مطهري-روبروي سازمان جهاد کشاورزی-

فاخر عوض زاده

نايب رئيس هيئت مديره

اتحادیه گلخانه داران استان

1.16

فكس نماينده: 33333720

حمید رضایی منصور آباد

عضو

اتحادیه مرغداران استان

6.98

تلفن: 33346767
تلفکس: 33333083-074

امین اله محمدی

منشی

اتحادیه مکانیزاسیون دنا

1.4

کدپستی:7591863314

محسن کریم پور

بازرس

تعاونی 182لبنی ساورز

5/9

email:از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی