صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوي

1-شماره ثبت:35592

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:5/12/1387

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:276

4-سرمايه اوليه:25.428 میلیون ریال 

5- اعضائ هيات مديره وبازرس:

صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان  خراسان رضوی

تاریخ مجمع موسس:(87/12/5)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

درصد سهام

آدرس و تلفن

نادر مهدیزاده لطف آبادي

مدير عامل

     

مجتبی مزروعی

رئيس

نماینده شرکت مادر

48

37628300ـ051

حسينعلي محمدنياي قرائي

عضو

اتحادیه تعاونیهای عشایری استان

4.37

 

علی اصغر ایزدی

عضو

اتحادیه مرکزی تعاونیهای تولید استان

1/4

مشهد-بلوار شهید قره نی-حدفاصل قره نی23-25پروژه مجد-برج فروردین-درب ورودی دوم-طبقه هشتم

ساسان سروری

نائب رئيس

اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغداران گوشتی استان  خراسان رضوی

2.54

تلفن:37237515-051
37237514

محمد حسین سالارپیشه

عضو

شرکت تعاونی کارخانجات  خوراک دام استان  خراسان

2/57

فاکس37237516-051

امیر مسعود پژمان پور

بازرس

اتحادیه تعاونی روستایی استان

1.54

email:از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی