صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان

1-شماره ثبت:9834

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:20/12/1386

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:72

4-سرمايه اوليه:1611 میلیون ریال 

  5- اعضائ هيات مديره وبازرس:

            صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان  هرمزگان

        تاریخ مجمع موسس:(86/12/20)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

درصد سهام

آدرس و تلفن

رضا سلیمی

مدير عامل

 

 

 

ایرج بقایی پوري

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

47

33662861_076

حسن پور عبدا...

نائب رئيس هيئت مديره

شركت تعاوني صيادي بندر حسينه بندرلنگه

0.96

بندرعباس ـبلوار امام ـابتدای خیابان طلوع

حسين اسماعيل نژاد

عضو هيئت مديره

شركت تعاوني مرغداران جوان ميناب

4.99

تلفن: 33681075-076

احمد نورحاجی نیا

عضو هيئت مديره

شرکت دام و طیور بستک

0.99

تلفكس: 33681065-076

سیروس بشیرزاده

عضو هيئت مديره

اتحاديه شركتهای تعاونی روستایی استان

0.36

كدپستي: 7915857519

محمد دلیلی

بازرس

اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی میناب

0.029

email:از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی