صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان چهارمحال و بختياري

1-شماره ثبت:6315

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:12/11/1385

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:22

4سرمايه اوليه:7555

5اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

                  صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان  چهارمحال و بختياري

     (تاريخ مجمع موسس 85/12/15)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

درصد سهام

آدرس و تلفن

 عزت اله ترابی جونقانی 

مدير عامل

-

 

 

حسین برزگر

رئيس

نماينده شركت مادرتخصصی

48

038-32224557

عزت اله فتحي هفشجانی

عضو

تعاوني طوطيا مرغ شهركرد

4.27

 

گودرز مردانی کرانی

عضو

اتحادیه تعاونی روستایی استان

2.21

شهرکرد-خيابان شهيد بهشتي(ورزش) حدفاصل كوچه 22 و24

بهزاد سیاحیان

عضو

اتحاديه شركتهاي خدماتي كشاورزي استان

4.17

 تلفن:
33344339ـ038،038-33344345

برزو منصوری بیدکانی

عضو

اتحادیه شرکتهای عشایری

2.58

فكس: 33344127-038

سیاوش نبی تیر

بازرس

شرکت چندمنظوره سازندگی زاگرس

3.825

email:از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی