صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ايلام

1-شماره ثبت:3666

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:16/12/1385

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:71

  4-سرمايه اوليه:4496

اعضائ هيات مديره وبازرس:

صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي استان  ايلام

(تاريخ مجمع موسس 85/12/16)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

درصد سهام

آدرس و تلفن

ابراهیم درویشی

مدير عامل

-

   

مجتبی شیرخانی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

48/99

084-33345880                                    فاکس:33338212-084

علي نجات دارابي

نائب رئيس

اتحاديه تعاونيهاي عشايري استان

3/08

ايلام -24متري ولي عصر تقاطع شهيد عبداللهي پور- تعاوني مصرف كاركنان جهاد-طبقه دوم-تلفن: 33382257 -084-33334531

یداله سجادی فر

عضو  و منشی

اتحادیه مرغداران استان

1.335

حسین باسره

عضو هيئت مديره

شرکت تعاونی تولید ایثارگران 4چم هندی

0/073

فکس:33334531

جواد ولیان

عضو هيئت مديره

شرکت تعاونی شماره یک مرغداران  ایوان

1.06

 

جواد فتح اللهی

بازرس

تعاونی مکانیزاسیون 484ریکا

0.904

email:از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی