صندوق حمايت از توسعه صنعت بذر گندم و جو

      (تاريخ مجمع موسس 95/2/14)
نام و نام خانوادگي سمت نام تشكل درصد سهام تلفن تماس آدرس و تلفن
محمد امین خیاط       09173114057  
اسمعیل اسفندیاری پور رئیس هیات مدیره نماینده شرکت مادر تخصصی   09112737261 81_43543680
سیروان اردلان نایب رئیس شرکت تجارت پیشگان سبز ارومیه      
ولی ا...کریمی عضو اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی گرگان      
مصطفی لرستانی منشی شرکت تعاونی بالا دربند کرمانشاه   09181316115  
محمدرضا رزاقی عضو اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان فارس   09171182459  
فرشاد بهشتی بازرس شرکتهای تعاونی روستایی ساوه      
           
           

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی