صندوق حمايت از توسعه صنعت زنبور داری کشور

محتوای صندوق حمايت از توسعه صنعت زنبور داری کشور

1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:7/9/1391

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:189

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:241

5-سرمايه اوليه:34.935 میلیون ریال 

6-سرمایه فعلی : 196170.38 میلیون ریال  

7- اعضای هیئت مدیره و بازرس :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

بهزاد بانکی پور

مدير عامل

 

 

2

حبیب امینی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

عفت رئیسی سرحدی

نائب رئيس هيئت مديره

اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین

4

سید محمد رضوی

عضو هيئت مديره

اتحادیه زنبورداران استان فارس

5

حسن وحدتیان فر

عضو هيئت مديره

اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی زنبورداران آذر شرقی

آدرس :تهران- خیابان کارگر شمالی- روبروی بیمارستان شریعتی - ساختمان شماره 1831 - طبقه 4- واحد 27

تلفن: 50-88339349

فکس:88339351

کدپستی: 1413683183

6

احمد قربانی

عضو هيئت مديره

شرکت تعاونی کشاورزی زنبورداران سمیرم

 

7

محمد علی شاددل

بازرس

تعاونی راز و جرگلان

 

8

خلیل گنجه

بازرس

شرکت تلاش ارقام

 

9

خلیل گنجه

حسابرس

شرکت تلاش ارقام

 

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی