صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور

صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور

1- شماره ثبت:

2- تاريخ تشكيل مجمع موسس:93/12/25

4-  تعداد تشكل هاي تحت پوشش:14

5- سرمايه اوليه:85626   میلیون ریال 

  صندوق حمايت از توسعه صنعت چای کشور

     (تاريخ مجمع موسس 93/12/25)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

محمدرضا طاهرزاده

مدير عامل

-

 

حبیب جهان ساز

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

تلفن:42337008_013(شریفی)
فکس:42338003_013

محمد صادق حسنی

عضو

شرکت چایسازی و بسته بندی لاهیج جم

       تلفن42348514_013                                       
42348515
42348619
             امور مالی: 42348620-013          فاکس:42345823-013

جمشید یوسفی

عضو

سهامدار حقیقی

عبدالحسین علیزاده

نائب ریس

سهامدار حقیقی

لاهیجان-خیابان ملت-روبه روی سازمان چای

جمشید پور قاسم

عضو

سهامدار حقیقی

نازنین موسی پور

بازرس

سهامدار حقیقی

email:از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی