صندوق حمایت از توسعه کشاورزی عشایر کشور

1-شماره ثبت:228854

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:1383/6/3

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:125

4-سرمايه اوليه:23620

 5اعضائ هيات مديره وبازرس:

                       صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي  عشايري

(تاريخ مجمعموسس 83/4/15)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

مرتضي ذو الانواري

مدير عامل

-

 

کرمعلی قندالی

رئیس

نماينده شركت مادرتخصصی

66412258

مظاهر کشاورز

نایب رئیس

اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان

تهران- خيابان توحيد- خيابان شهيد طوسي- حدفاصل گلبار و اسكندري شمالي-پلاك 93- طبقه سوم

سید سعید موسوی

منشی

اتحادیه تعاونیهای خراسان جنوبی

سهراب عاطفت فر

عضو

اتحادیه تعاونیهای فارس

فکس :66576973

مصطفی امیرخانی

عضو

اتحادیه تعاونیهای کرمانشاه

تلفن: 66576971 و66576972

سید علی اکبر شاهورانی

بازرس

اتحادیه تعاونیهای خراسان-شمالی

كدپستي: 1419744144

 

 

 

email:از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

 

 

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی