صندوق حمايت از توسعه دامپروري و تولیدات دامي

1-شماره ثبت:239874

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:8/9/1383

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:26

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:60

5-سرمايه اوليه:17970

         صندوق حمايت از توسعه بخش دامپروري و توليدات دامي

        (تاريخ مجمع موسس 83/9/8)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

حسين ايزدي

مدير عامل

 

 

 

      مختار

      علی عباسی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

                                                                   43543300                                                                     0263-6772742                                       

ابراهیم کلایی

عضو

اتحاديه دامداران فارس

 

علیرضا عزیزاللهی

نایب رئیس

اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دامداران ایران

تهران-میدان توحيد - خيابان ستارخان- خيابان اکبریان آذر-پلاک12

قاسمعلی حسن زاده

عضو

اتحاديه دامداران اصفهان

تلفن: 66124918 و 66124997

اله یار ولی زاده

عضو

اتحاديه صنعت دامپروران همگام

فكس:66124174

جلیل میرزاهد

بازرس

اتحادیه مرکزی عشایری ایران

gmail:   از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی