صندوق حمايت از توسعه دامپروري و تولیدات دامي

1-شماره ثبت:239874

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:8/9/1383

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:26

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:60

5-سرمايه اوليه:17970

صندوق حمايت از توسعه بخش دامپروري و توليدات دامي

(تاريخ مجمع موسس 83/9/8)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

حسين ايزدي

مدير عامل

   

مختار علی عباسی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

026-36772742-3

سعید صالحی

نایب رئیس

اتحادیه دامداران اصفهان

 

سعید سلطانی سروستانی

عضو

اتحادیه مرکزی دامداران ایران

تهران-میدان توحيد - خيابان ستارخان- خيابان اکبریان آذر-پلاک12

حسین نعمتی

عضو

اتحادیه دامداران قزوین

تلفن: 66124918 و 66124997

اله یار ولی زاده

عضو

اتحادیه صنعت دامپروری مازندران

فكس:66917142

جلیل میرزاهد

بازرس

اتحادیه مرکزی عشایری ایران

gmail:   از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی