ورود به سایت

جستجو


صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان سقز

 

   صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان سقز  
تاریخ مجمع موسس: 94/9/23
نام و نام خانوادگي سمت نام تشكل شماره تماس آدرس و تلفن
عبدالقادر رخ زادی مدیرعامل   9188742213  
محمد پیشداد رئیس هیات مدیره نماینده شرکت مادر  9183801915 087-36223330                       فاکس:36223329-087
جعفر عبداللهی عضو هیات مدیره سهامدار حقیقی 9141853566  
صلاح الدین سیار عضو هیات مدیره سهمدار حقیقی 9181765817 بلوار انقلاب-روبه روی مسجد النبی-ساختمان کلینیک گیاهپزشکی-صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سقز
قادر عبدی عضو هیات مدیره سهامدار حقیقی 9183742377  
احمد امین پور نایب رئیس شرکت تعاونی روستایی سرا 9188755587 087-36279225
حامد پناهی بازرس سهامدار حقیقی 9143815962  

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی