ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند

 1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:12/3/1391

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:26

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:20

5-سرمايه اوليه:8208.33 میلیون ریال

6- سرمایه فعلی : 20501.96 میلیون ریال

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

حامد نخعی

مدير عامل

-

آدرس: بیرجند- خیابان شهید بهشتی- نبش شیرین غربی- پلاک 141- طبقه اول

تلفکس: 05632450108

05632450109

2

محمدعلی محمدی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

رضا کمیلی

نایب رئیس عضو

سهامدار حقیقی

4

محمدحسن بشیری زاده

 عضو

سهامدار حقیقی

5

علی سمیعیان

عضو

سهامدار حقیقی

 

6

محمدرضا منصف

عضو

سهامدار حقیقی

 

7

علیرضا حافظ نیا

بازرس

سهامدار حقیقی

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی