ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان

1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:18/11/1391

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:7

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:8

5-سرمايه اوليه:25281.37 میلیون ریال

6- سرمایه فعلی : 25281.37 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

احسان شوقی

مدير عامل

-

آدرس:

خراسان جنوبی-شهرستان سرایان- بلوار ولی عصر- خیابان جهاد-روبروی دامپزشکی

تلفن: 32881211-056

فکس: 32881106

2

موسی سلیمانی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

محمد رضایی

نایب رئیس عضو

سهامدار حقیقی

4

محمدرضا ابراهیم زاده

منشی عضو

سهامدار حقیقی

5

حسن نجاری سه قلعه

عضو

سهامدار حقیقی

 

6

سیدرضا جعفرنیا

 عضو

سهامدار حقیقی

 

7

علی اسحاقی

بازرس

سهامدار حقیقی

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی