ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیشه

 1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:17/4/1392

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:3

4-سرمايه اوليه: 8.327 میلیون ریال

5- اعضائ هيات مديره وبازرس:

صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان سربیشه

(تاريخ مجمع موسس 92/4/17)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

احسان خزاعی

مدير عامل

-

 

مریم جوادی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

32623380ـ056

عباس عسکری

نایب رئیس عضو

سهامدار حقیقی

آدرس:سربیشه-مدیریت جهاد کشاورزی

اسداله گیدسکی

عضو

سهامدار حقیقی

تلفن: 32664529-056
3622775

حمید جناغی

عضو

سهامدار حقیقی

فکس: 32664529-056
32662575

آمنه سیاری

عضو

سهامدار حقیقی

 

مرتضی اصغرزاده

بازرس

سهامدار حقیقی

email:از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی