ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس

1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:28/2/1392

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:8

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:11

5-سرمايه اوليه:16826.47 میلیون ریال

6- سرمایه فعلی : 27227.68  میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

مهدی روشن

مدير عامل

-

آدرس:

فردوس- تقاطع بلوار بعثت و جمهوری- روبروی اداره آب و فاضلاب

تلفن: 32730154-056

فکس: 32730985

2

علیرضا مهمیز

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

غلامرضا محمدشاهی

 نایب رئیس عضو

سهامدار حقیقی

4

غلامرضا حراث

 عضو

سهامدار حقیقی

5

غلامحسن جهانی نسب

عضو

سهامدار حقیقی

 

6

حسین قاسم زاده

عضو

سهامدار حقیقی

 

7

محمد مهمیز

بازرس

سهامدار حقیقی

 

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی