ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان قائنات

 1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:17/4/1392

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:8

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:10

5-سرمايه اوليه:10459.01 میلیون ریال

6-سرمایه فعلی : 20172.31  میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

عقیل غائبی

مدير عامل

-

آدرس:

شهرستان قائن-مدیریت جهاد کشاورزی سابق

تلفن:32531926-056

فاکس:32531925-056

2

سید عبدالحسین سجادی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

غلام محمد بهاری

 عضو

سهامدار حقیقی

4

علی مریدی

 عضو

سهامدار حقیقی

5

محمد علی رضایی

عضو

سهامدار حقیقی

 

6

حسن شهریاری زاده

عضو

سهامدار حقیقی

 

7

ابراهیم طاحونه بان

بازرس

بهره بردار مستقل

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی