ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ایوانکی

 1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:7/11/1391

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:1

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:3

5-سرمايه اوليه: 12.733 میلیون ریال

6- سرمایه فعلی : 25051.32 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

حمیدرضا میرآخوری

مدير عامل

-

آدرس: ایوانکی- خیابان انقلاب- ضلع جنوب غربی میدان امام علی- جنب داروخانه دامپزشکی دکتر اشتری

تلفکس: 34520983-023

2

افشین مشیری

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

جابر اشتری

عضو

سهامدار حقیقی

4

ابراهیم مشیری

عضو

سهامدار حقیقی

5

رامین اسدی

عضو

سهامدار حقیقی

 

6

علیرضا سعیدی

عضو

سهامدار حقیقی

 

7

ولی اله قاسمی

بازرس

سهامدار حقیقی

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی