ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دامغان

 1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:18/2/1390

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:23

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:24

5-سرمايه اوليه:10000 میلیون ریال

6-سرمایه فعلی : 50000.00 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

مرتضي نادعلي زاده

مدير عامل

 

 

آدرس: دامغان –ميدان امام حسين - بلوار جهاد- جنب مديريت جهاد كشاورزي

کدپستی : 3671613186

35261155 و35251155  - 023

35241155 فاكس

2

عباس عليان نژاد

رئيس هیئت مدیره

شركت مادرتخصصی

3

جعفر قلی جلالی

عضو

شرکت کشت و صنعت دیباج گستر

4

سعيد عرب پورياني

نايب رئيس

سهامدار حقیقی

5

منصورعباسيان

عضو هيات مديره

سهامدار حقیقی

 

6

محمد حسن امانی نژاد

عضو هيات مديره

سهامدار حقیقی

 

7

ابراهيم شوكت آبادي

بازرس

سهامدار حقیقی

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی