ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سمنان

 1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:18/10/1391

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:48

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:59

5-سرمايه اوليه: 25.092 میلیون ریال

6- سرمایه فعلی : 35259.38 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

سیدهادی سیادتپور

مدير عامل

-

آدرس: سمنان - خیابان سعدی- جنب مدیریت جهاد کشاورزی سمنان - طبقه فوقانی تعاونی مصرف جهاد

تلفن:8-33360107-023

فکس: 33327332

کدپستی: 3518699541

2

ابوالحسن احمدی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

جواد امامی

 عضو

سهامدار حقیقی

4

حمید افشار

منشی عضو

سهامدار حقیقی

5

علی اصغر ابراهیم زاده

عضو

سهامدار حقیقی

 

6

حسین طنانی

عضو

سهامدار حقیقی

 

7

سعید خادم عباسی

بازرس

سهامدار حقیقی

 

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی