ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سمنان

 1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:18/10/1391

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:48

4-سرمايه اوليه: 25.092 میلیون ریال

5- اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

 

   صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان سمنان

 

   (تاريخ مجمع موسس 91/10/18)

 

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

 

حسن آبیار

مدير عامل

-

 

 

علی آقاشاهی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

023-33326067

 

سعید خادم عباسی

 عضو

سهامدار حقیقی

آدرس : سمنان - خیابان سعدی- جنب مدیریت جهاد کشاورزی سمنان - طبقه فوقانی تعاونی مصرف جهاد

 

حمید افشار

منشی عضو

سهامدار حقیقی

تلفن:  8 الی 33360107-023

 

علی اصغر ابراهیم زاده

نایب رئیس عضو

سهامدار حقیقی

فکس:33327332

 

حسین طنانی

عضو

شرکت مرغ  تخمگذار سمنان

کد پستی: 3518699535

 

جواد امامی

بازرس

سهامدار حقیقی

9127316325

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی