ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان گرمسار

 1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:7/11/1391

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:1

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:1

5-سرمايه اوليه:11.292 میلیون ریال

6- سرمایه فعلی : 25987.81 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

مجتبی قزلو

مدير عامل

-

آدرس: گرمسار- بلوار شهید دستغیب- بریدگی دوم

تلفکس: 34245643-023

مدیر عامل: 34245642

2

افشین مشیری

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

فرهاد اکبری

عضو

سهامدار حقیقی

4

حسین گیلوری

عضو

سهامدار حقیقی

5

مهدی میرآخورلو

عضو

سهامدار حقیقی

 

6

علی اکبر قزلو

عضو

سهامدار حقیقی

 

7

علی معصومی

بازرس

سهامدار حقیقی

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی