ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مهدیشهر

 1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:18/10/1391

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:13

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:20

5-سرمايه اوليه: 21.732 میلیون ریال

6- سرمایه فعلی : 28698.82 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

حسین علیپوران

مدير عامل

-

آدرس: مهدیشهر- سه راه المهدی- مقابل نانوایی -مسیحا2-ساختمان رادمهر- طبقه همکف

تلفکس: 33621899- 023

2

پرویز میرآخورلو

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

سیدحسین سیدعلیان

نایب رئیس عضو

سهامدار حقیقی

4

حسین ذوالفقاریان

منشی عضو

سهامدار حقیقی

5

گل محمد نورانی

عضو

سهامدار حقیقی

 

6

محمد حسن صادقی

عضو

سهامدار حقیقی

 

7

فرهاد فریدونی

بازرس

سهامدار حقیقی

 

8

شرکت آرمان

حسابرس

 

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی