ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اسلامشهر

 1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:1/12/1391

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:1

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:2

5-سرمايه اوليه:30611.9 میلیون ریال

6- سرمایه فعلی : 30611.90 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

علی فتحی نوران

مدير عامل

-

آدرس: اسلامشهر- خیابان شهید صیاد شیرازی (خ دانشگاه) ـ جنب دادگستری ـ ساختمان مدیریت جهاد کشاورزی ـ طبقه همکف اطاق شماره 4

تلفکس: 56379427

2

محمدرضا امیری

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

هادی اعظمی

عضو

سهامدار حقیقی

4

داودد نوری

عضو

سهامدار حقیقی

5

محمدرضا هادیپور

عضو

سهامدار حقیقی

 

6

حبیب اله رحیمی

عضو

سهامدار حقیقی

 

7

محمد رضا صادقی پور

بازرس

سهامدار حقیقی

 

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی