ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان پاکدشت

1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:30/11/1391

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:8

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:10

5-سرمايه اوليه: 20.090 میلیون ریال

6- سرمایه فعلی : 35455.26 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

داود خلیلی

مدير عامل

-

آدرس :

پاکدشت - جنب بانک کشاورزی - ساختمان جهاد کشاورزی

تلفن: 36010023

تلفکس:36010062

2

محمد شهبازی منفرد

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

مجتبی جوادی

عضو

سهامدار حقیقی

4

رضا هداوند میرزایی

عضو

سهامدار حقیقی

5

غلامحسین سلطان محمدی

عضو

سهامدار حقیقی

 

6

قاسم یوسفی

عضو

شرکت ماهشام

 

7

صفدر خرسند

بازرس

سهامدار حقیقی

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی