ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان پیشوا

 1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:28/1/1392

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:3

4-سرمايه اوليه: 9.808 میلیون ریال

5- اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان پیشوا

(تاريخ مجمع موسس 92/1/28)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

علی اردستانی محمدی

مدير عامل

-

 

رضا عرب محمد حسینی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

36729903

محمد اردستانی

نائب رئيس هیئت مدیره

سهامدار حقیقی

آدرس: پیشوا- خیابان قیام- جنب مرکز خدمات جهاد

حسین تاجیک

عضو و منشی

سهامدار حقیقی

 

شهریار صفاری

عضو

سهامدار حقیقی

 

مصطفی نجفی

عضو

سهامدار حقیقی

تلفن: 36738856                                   
                               36738850

قدمعلی الیکایی

بازرس

سهامدار حقیقی

email:از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی