ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان رباط کریم

 1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:28/11/1391

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:8

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:7

5-سرمايه اوليه:11666.45 میلیون ریال

6- سرمایه فعلی : 13004.68 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

سیدسجاد هادیی

مدير عامل

-

آدرس: رباط کریم- خیابان امام(ره)- جنب اداره تامین اجتماعی- مدیریت جهاد

تلفکس: 56212949-021

2

علیرضا حیدری

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

سید محمد متولی

نایب رئیس عضو

سهامدار حقیقی

4

داریوش اله یاری

عضو

سهامدار حقیقی

5

سعید کاشفی

عضو

شرکت تعاونی دامداران شهرستان رباط کریم

 

6

میکائیل کریمی

عضو

شرکت تعاونی روستایی اتحاد رباط کریم

 

7

اکبر جوشقانی زاده

بازرس

سهامدار حقیقی

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی