ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شمیرانات

1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:21/12/1391

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:1

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:7

5-سرمايه اوليه:10563.29میلیون ریال

6- سرمایه فعلی : 30634.94 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

جواد زارعی هنزکی

مدير عامل

-

آدرس: لواسان - مرکز خدمات کشاورزی- طبقه همکف

تلفن: 26567944

فکس: 26567942

2

غلامرضا نیرو

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

ابوالفضل زارعی

عضو

سهامدار حقیقی

4

حسین انیسی

عضو

سهامدار حقیقی

5

سیدکمال الدین محمدیان

عضو

سهامدار حقیقی

 

6

احمد صالحی نیا

عضو

سهامدار حقیقی

 

7

علیرضا محمد صالح

بازرس

سهامدار حقیقی

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی