ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شهریار

1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:29/11/1391

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:15

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:16

5-سرمايه اوليه:10707.05 میلیون ریال

6- سرمایه فعلی : 23245.80 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

محمد صالح نیا

مدير عامل

-

آدرس: شهریار- بلوار رسول اکرم- جنب نیروی انتظامی- جهاد کشاورزی شهرستان شهریار

تلفن: 65220075

فاکس: 65224200

2

سیدحامد امیرآبادی زاده

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

محمود تائفی

عضو

شرکت گل بال

4

مجید گرجی

عضو

شرکت سبز پرور

5

اکبر بهبود

عضو

سهامدار حقیقی

 

6

نصراله سلطانی

عضو

سهامدار حقیقی

 

7

محمد کلهر

بازرس

سهامدار حقیقی

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی