ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ملارد

1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:27/10/1391

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:1

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:30

5-سرمايه اوليه:22870.84 میلیون ریال

6- سرمایه فعلی : 24342.41 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

شکراله عباسی

مدير عامل

-

آدرس: ملارد- میدان شهدا-جنب پمپ بنزین طالبی-پلاک 4-ساختمان جهاد کشاورزی

تلفن:65674279-021 و 65673318-021

فکس:65673320-021

2

اسماعیل صارمی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

ناصر عزیزی

نایب رئیس عضو

سهامدار حقیقی

4

احمد زارع بیاتی

عضو

سهامدار حقیقی

5

احمد وکیلی

عضو

سهامدار حقیقی

 

6

رضا گودرزی

عضو

شرکت تعاونی تولیدی دامپروی لاله پرور شهریار

 

7

قنبرعلی صفری

بازرس

سهامدار حقیقی

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی