ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ملارد

1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:27/10/1391

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:1

4-سرمايه اوليه:22870.84 میلیون ریال

5- اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

 

صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان ملارد

(تاريخ مجمع موسس 91/10/27)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

شکراله عباسی

مدير عامل

-

 

اسماعیل صارمی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

65413318

ناصر عزیزی

نایب رئیس عضو

سهامدار حقیقی

آدرس:ملارد- میدان شهدا-جنب پمپ بنزین طالبی-پلاک 4-ساختمان جهاد کشاورزی

احمد زارع بیاتی

عضو

سهامدار حقیقی

تلفن: 65414279

احمد وکیلی

عضو

سهامدار حقیقی

فکس:65414279

عباس حضرتی

عضو

سهامدار حقیقی

 

قنبرعلی صفری

بازرس

سهامدار حقیقی

 
 

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی