ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ورامین

1-شماره ثبت: 3006

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:19/12/1391

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:30

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:31

5-سرمايه اوليه:21280.39 میلیون ریال

6- سرمایه فعلی : 26115.13 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

مهریار جابری اقدم

مدير عامل

-

آدرس: ورامین- بلوار امام رضا(ع) - مدیریت جهاد کشاورزی

تلفن: 36221574

فکس: 36221575

2

محمد حسین تاجیک

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

محمد صفاری

عضو

سهامدار حقیقی

4

میر علی اصغر هاشمی

نایب رئیس عضو

سهامدار حقیقی

5

قدمعلی بور بور

عضو

شرکت غروب کویر صحرا

 

6

حسن عرب نعمتی

منشی عضو

سهامدار حقیقی

 

7

محسن نویزی

بازرس

سهامدار حقیقی

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی