ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان

1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:24/12/1391

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:12

4-سرمايه اوليه:39760.78میلیون ریال

5- اعضائ هيات مديره وبازرس:

    صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان بهبهان

    (تاريخ مجمع موسس 91/12/24)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

بابک دیده بان

مدير عامل

-

 

کامبیز محسنی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

061-52727088

یداله گودرزی

نایب رئیس

سهامدار حقیقی

 بهبهان - مدیریت جهادکشاورزی - ساختمان شماره2

مسعود سیاه پوش بهبهانی

عضو

سهامدار حقیقی

تلفکس: 52727105-061

سید مسعود ثریا

عضو

سهامدار حقیقی

 

احمد طیبی فر

عضو

سهامدار حقیقی

 

محمدرضا دهدار حسنی

بازرس

 

 

 

 

اطلاعات و مشخصات صندوقهای غیر دولتی شهرستانی

اذربایجان غربی


میاندوآب

قزوین


تاکستان

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی