صندوق حمايت از توسعه فعاليتهاي كشاورزي زنان استان کردستان

 

          صندوق حمايت از توسعه فعاليتهاي كشاورزي زنان استان کردستان
تاریخ مجمع موسس:96/10/16
نام و نام خانوادگي سمت نام تشكل آدرس و تلفن
زهرا کریمی مدیر عامل    
حجت الله کوشا رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی 32235773
شهناز علیخانی نایب رئیس گاو شله دیواندره  
آزاده نبوی زاده عضو هیات مدیره ناظم آباد قروه  
زهرا مفاخری مله منشی باشماق1دهگلان  
شرافت آقایی خاندانقلی عضو هیات مدیره خاندانقلی بیجار  
کژال سعیدی بازرس حسین آباد سنندج  

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی