صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان سلماس

1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:28/4/1390

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:1

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:1

5-سرمايه اوليه:706.37 میلیون ریال

6- اعضائ هيات مديره وبازرس:

صندوق حمايت از توسعه فعاليتهاي كشاورزي زنان شهرستا ن سلماس

تاریخ مجمع موسس:90/4/28

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

ثریا امامی سلطان احمدی

مدير عامل

   

داود حاجی شاهولدی

رئيس هیئت مدیره

شركت مادرتخصصی

044-32720969

نسرین اسلامیه

نائب رئيس هیئت مدیره

صندوق میناس

آدرس:سلماس-بلوار سرباز گمنام- مدیریت جهاد کشاورزی

سعیده گوهری

عضو

صندوق صدیقیان1

تلفن : 35246800-044

صدیقه پاشایی

عضو

صندوق سرنق

Email:از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

زهرا جبرئیل پور

عضو

 

فاکس:35243774-044

رقیه صفرخانی

بازرس اصلی

صندوق هفته وان 1

 
 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی