صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان سرایان

1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:20/7/1390

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:1

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:1

5-سرمايه اوليه:915.27 میلیون ریال

6- اعضائ هيات مديره وبازرس:

صندوق حمايت از توسعه فعاليتهاي كشاورزي زنان شهرستا ن سرايان

تاریخ مجمع موسس:90/7/20

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

طاهره يل

مدير عامل

   

مریم نقوی پاکباز

رئيس هیئت مدیره

شركت مادرتخصصی

056-32882502      داخلی129

معصومه يعقوبي اول

نايب رئيس هيات مديره

صندوق روستای کریم وی

آدرس : سرايان- بلوار ولي عصر- خيابان جهاد- ساختمان جهاد كشاورزي

فاطمه افقهي

عضو هيات مديره - منشي

روستای مصعبی

تلفن:     32882502-056

فاطمه آشور

عضو هيات مديره

روستای نوده

فاکس:    32882502-056

فاطمه محرمی

عضو هيات مديره

روستای نوبهار

email: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

طاهره زحمتکش

بازرس

   
 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی