صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان استهبان

1-شماره ثبت:

2-تاريخ تشكيل مجمع موسس:23/9/1390

3-تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:1

4- تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:1

5-سرمايه اوليه:992.93 میلیون ریال

6- سرمایه فعلی : 3245.72 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

   صندوق حمايت از توسعه فعاليتهاي كشاورزي زنان شهرستا ن استهبان

 

تاریخ مجمع موسس:90/9/23

 

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

سميه سادات مرشدي

مدير عامل

 

 

زهرا تابش

رئيس هیئت مدیره

شركت مادرتخصصی

071-53223108

سارا کرمی

نايب رئيس

استهبان 1

استهبان - بلوار قائم - مديريت جهادكشاورزي شهرستان -صندوق حمايت از توسعه فعاليتهاي كشاورزي زنان روستايي  -                        

سمیه پذیرش

منشی

خیر

تلفکس:  53234058-071

آمنه شيخي اینالو

عضو

درب قلعه

 

عطری زحمت کش

عضو

خیر

ایمیل:از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

سهيلا رنجبر

بازرس

ايج

 

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی