ورود به سایت

جستجو


معرفی بانک ملی توسعه کشاورزی و روستایی هند

National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)

بانک ملی توسعه کشاورزی و روستایی هند

 

تاریخچه تاسیس و مأموریت

    از نظردولت هند، اعتبارات سازمانی در ارتقاء اقتصاد روستایی، از ابتدای برنامه ریزی، نقش واهمیت بسزایی داشته است. به همین دلیل، بانک مرکزی هند (RBI) با اصرار دولت هند، کمیته ویژه ای را جهت بررسی ترتیبات لازم برای اعتبارات سازمانی برای توسعه کشاورزی و روستایی (CRAFICARD)، و تبیین جنبه های حیاتی آن تشکیل داد. این کمیته در تاریخ 30 مارس 1979 تحت رهبری آقای سیوارامان، عضو سابق کمیته برنامه ریزی در دولت هند، پی ریزی گردید.

     گزارش موقت کمیته که در تاریخ 28 نوامبر سال 1979 ارائه شد، نیاز به یک ابزار سازمانی جدید، توجه جدی و جهت گیری هدفمند  بر مسائل مربوط به تخصیص اعتبارات به امور توسعه روستایی، تاکید داشت. در متن توصیه های این گزارش، تشکیل یک موسسه مالی توسعه منحصر به فرد جهت پاسخگویی به این آرمان ها مطرح بود که  نهایتاً بموجب قانون شماره 61 سال 1981، به تشکیل بانک ملی توسعه کشاورزی و روستایی (NABARD) در هند، منجر شد.

   این بانک در تاریخ 12 جولای 1982 با انتقال وظایف اعتبارات کشاورزی بانک مرکزی هند و شرکت تامین مالی و توسعه کشاورزی (ARDC) تاسیس و در تاریخ 5 نوامبر 1982، وظیفه خدمات رسانی به مردم توسط نخست وزیر وقت، خانم ایندیرا گاندی ، به این بانک محول گردید.

    سرمایه اولیه بانک 100 کرور روپیه ( ) تعیین وتا سال 2016 به  سرمایه ای بالغ بر 5000 کرور افزایش یافت. به دنبال تجدید نظر در ترکیب سرمایه گذاری بین دولت هند و بانک مرکزی،   4980کرور (6/99%) سهام آن متعلق به  دولت و 20 کرور(4/0%) نیز ازسوی بانک مرکزی هند، تامین شده است.

مأموریت

      "  ترویج و توسعه سازمانی و ابتکارات نوآورانه، از طریق حمایت های مالی-اعتباری و خدمات مرتبط با آن و در جهت تحقق اهداف توسعه  پایدار و  تعالی عادلانه  بخش کشاورزی و روستایی ".

   "درخت انجیر  بزرگ و تنومند است، ولی نه به دلیل تنه آن، بلکه به برکت جوانه ها و شاخ و برگ های پربارش. ما از همکارانمان قدردانی می کنیم، زیرا آنها هستند که امکان دسترسی و خدمات رسانی ما را به بخش های روستایی هندوستان، فراهم می کنند ".

فعالیت های ما

      ابتکارات ما با هدف ایجاد روستاهایی قدرتمند و خودکفا درهندوستان، از طریق سازوکارهای سازمانی هدفمند صورت می پذیرند که به سه دسته مالی، توسعه ای و نظارتی تقسیم می شوند. این ابتکارات ما را تقریباً به هر جنبه ای از اقتصاد روستایی مرتبط می کنند. از ارائه پشتیبانی مالی تا پی ریزی زیرساخت های روستایی؛ از تهیه طرح های اعتباری شهرستانی تا هدایت و انگیزش صنعت بانکی در جهت دستیابی به این اهداف؛ از نظارت بر بانک های تعاونی و بانک های منطقه ای در روستاها (RRBs) تا کمک به آنها در ایجاد عملیات بانکی صحیح؛ از طراحی پروژه های توسعه ای جدید تا اجرای طرح های توسعه ای دولت مرکزی هندوستان؛ از آموزش هنرمندان صنایع دستی تا ارائه بستر مناسب برای بازاریابی و فروش محصولات آنها.

    در طول سالها، ابتکارات ما میلیونها زندگی روستایی را در سراسر کشور در معرض دید و خدمات متنوع  قرار داده اند. دستاوردهای برجسته و شاخص ما همان دستاوردهای هندوستان بشمار می روند.  پروژه ارتباط و تعامل بانکی با گروه های خودیار روستایی (SHG) که توسط بانک ما در سال 1992 راه اندازی شد، به بزرگترین پروژه  اعتبارات خرد د رجهان شهرت و ارتقاء یافته است.  کارت اعتباری کیسان ((Kisan Credit Cardکه ما طراحی کردیم، مایه راحتی و رفاه هزاران تن از کشاورزان هندوستان شده است. ما یک پنجم کل زیرساخت های روستایی هند را تامین مالی کرده ایم. ما در زمینه طراحی و توسعه آبخیزداری به عنوان ابزاری برای تثبیت و پایداری اقلیم ها پیشگام بودیم.  موارد زیر در واقع، بخشی از خدمات متنوع ماست و از شما می خواهیم  تا ما را بهتر درک کنید:

 •          وام برای قطب های صنعتی مشخص و واحد های فرآوری مواد غذایی در آنها

    توسعه صنایع غذایی در کشور توسط دولت هند به عنوان اولویت راهبردی تلقی می شود، زیرا از مهم ترین بخش ها در زنجیره ارزش کشاورزی بشمار می رود. وزارت دارایی هند در سال 2014، با اتخاذ این رویکرد، صندوق ویژه ی را با اعتبار 2،000 کرور در بانک ما تاسیس نمود تا با ارائه وام های کوتاه مدت و کم بهره به پارک های غذایی مشخص  و صنایع تبدیلی مواد غذایی در آنها، این زنجیره را تقویت نماید.

اهداف صندوق عبارتند از:

•           •ایجاد انگیزه برای توسعه بخش صنایع غذایی براساس رهیافت خوشه ای( موضوعی و محصولی و منطبق بر تقاضای بازارهای هدف) در کشور؛

•           •کاهش ضایعات تولید در بخش کشاورزی؛

•           ایجاد فرصت های شغلی بیشتر به ویژه در مناطق روستایی؛

 

اهداف تامین مالی از صندوق

           صندوق وام های مدت دار را برای مقاصد زیر تامین می کند:

•           توسعه / ایجاد تمام زیرساخت های مورد نیاز در قطب های صنعتی کشاورزی

•           تقویت / نوسازی / ایجاد زیرساخت های تکمیلی در قطب های صنعتی کشاورزی

•           •ایجاد واحدهای فرآوری خاص یا هر واحد دیگری که برای حمایت از عملیات صنایع غذایی در قطب های صنعتی کشاورزی ضرورت داشته باشند؛ و

•           •مدرن سازی واحدهای فرآوری موجود در قطب های صنعتی کشاورزی که منجر به ارتقاء فن آوری در فرآوری، اتوماسیون، بهره وری، بهبود کیفیت محصول، کاهش هزینه ها و غیره می شود.

 

 وام گیرندگان واجد شرایط:

           نهادهای زیر واجد شرایط  اخذ وام مدت دار از صندوق اعتبار بانک ما هستند:

 

•           دولت های ایالتی؛

•           سازمان هایی که از سوی دولت های ایالتی یا دولت مرکزی هند معرفی و تایید می شوند؛

•           پروژه های سرمایه گذاری مشترک با بانک

•           وسایل نقلیه ویژه (ماشین آلات و تجهزات کشاورزی)

•           تعاونی ها

•           اتحادیه های تعاونی

•           تعاونی های تولید کشاورزی

•           شرکت ها

•           موسسه های مرتبط

•           کارآفرینان و غیره

 

اعطاء وام به مجتمع های ذخیره سازی، انبارهای سرد و زیرساخت های مربوط به زنجیره  سرد

•               بدنبال اعلام تخصیص اعتباری بالغ بر 5000 کرور از سوی بانک مرکزی به  بانک ما در بودجه سال 15- 2014 جهت حمایت از ایجاد زیرساخت های لازم برای ذخیره سازی کالاهای کشاورزی، دستورالعمل مربوط به ایجاد "صندوق زیربنایی مجتمع های ذخیره سازی" در بانک NABARDنیز، صادر شد. صندوق در نظر دارد تا با توسعه وام در بخش های خصوصی و دولتی، زمینه ساخت انبارها، سیلوها، ذخیره سازی های سرد و دیگر زیرساخت های زنجیرۀ سرد را گسترش دهد.

فعالیت های تحت پوشش

•              برای پروژه های مربوط به ایجاد زیرساخت های انباری با حداقل ظرفیت 5000 تن  برای ذخیره سازی محصولات کشاورزی وسایر اقلام وابسته، وام هایی از جمله در ساخت  موارد زیراعطاء می شود:

•           انبارها

سیلوها

•           سردخانه ها، انبارهایی با فضاهای کنترل شده، سایر فعالیت های زیرساختی در زنجیره ی سرد مانند سردخانه های بسته / یکپارچه، کامیون های یخچال دار، کولر دار، واحدهای  انجماد سریع ، زیرساخت های سرد / انجماد و غیره

•           ساخت و ساز / نوسازی / ارتقاء زیرساخت های بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی

•           مدرن سازی / بهبود پروژه ها و تجهیزات زیربنایی در ذخیره سازی های موجود بر اساس اولویت، در صورتی که منجر به  افزایش علمی درظرفیت ذخیره سازی شود.

•           برای پروژه های دولت ها / شرکت های دولتی، حداقل ظرفیت مد نظر قرار ندارد.

   

 

موسسات و نهادهای واجد شرایط :

•دولت های ایالتی؛

•موسسات متعلق به سازمان های دولتی / ایالتی، تعاونی ها، اتحادیه های تعاونی ها، تشکل های تولیدی کشاورزی، اتحادیه ها و تشکل های کشاورزان و غیره؛

•اصندوق های اعتبار کشاورزی روستایی (PACS) / انجمن های بازاریابی تعاونی (CMS) یا تشکل های مشابه

•سازمان ها / شرکت ها / کارآفرینان و غیره

•کمیته بازاریابی محصولات کشاورزی (APMCs)

تسهیلات اعتباری برای اتحادیه های بازاریابی

    اتحادیه ها و تعاونی های بازاریابی نقش بسیار مهمی در مدیریت کسب و کارهای کشاورزی و زنجیره ارزش / تامین محصولات مختلف کشاورزی دارند. فعالیت های عمده این نهادها عبارتند از:

 •تهیه کالاهای کشاورزی شامل شیر

•جمع آوری، ذخیره و ایجاد ارزش افزوده در چند کالای منتخب مانند شیر و غیره

•بازار یابی

 

     تعداد زیادی از کشاورزان، تشکل های تولیدی و تعاونی های روستایی برای بازاریابی محصولات خود و اخذ خدمات ارزش افزوده مانند تامین مواد اولیه و ذخیره سازی، وابسته به این نهادها هستند. عملیات بازاریابی توسط این اتحادیه ها و تعاونی ها، نیازمند تخصیص اعتبارات فصلی، به موقع و کوتاه مدت برای حمایت از فعالیت های روزمره آنهاست.

 موسسات واجد شرایط

     مؤسسات زیر واجد شرایط دریافت کمک مالی از محل طرح "تسهیلات اعتباری به اتحادیه ها" هستند:

 

1-  دولت های ایالتی / دولت مرکزی، اتحادیه های بازاریابی کشاورزی، سازمان ها

2-  اتحادیه ها و تعاونی های لبنی

3-  اتحادیه ها و تعاونی های بازاریابی کشاورزی

4-  شرکت های ثبت شده

 

صندوق توسعه زیرساخت های روستایی

    در سالهای 1995-1996 ، دولت هند این صندوق را در بانک NABARDو با سرمایه اولیه    2 میلیون  کرور روپیه  تاسیس نمود. متعاقباً،  با تخصیص 25000 کرور روپیه برای سال های 18-2017 تحت دستورالعمل های قانونی، این تخصیص مجموعاً به  2925500   کرور، بالغ شده که  شامل 18،500 کرور در قالب   طرح هندی "بهارات نیرمان" می شود.

فعالیت های واجد شرایط

    در حال حاضر 36 فعالیت واجد شرایط تحت نظر این صندوق و مورد تایید دولت مرکزی منظور و در سه طبقه بندی بزرگ، معرفی شده اند:

•کشاورزی و زیربخش های مربوطه

•بخش اجتماعی

•تعاملات روستایی

 موسسات واجد شرایط

 •دولت های ایالتی / حوزه های تحت پوشش اتحادیه ها

•شرکت ها و سازمان های متعلق به  یا تحت مدیریت دولت ایالتی

•سازمان های پشتیبانی شده / حمایت شده از سوی دولت ایالتی

•موسسات بومی / گروه های خودیار ((SHGs/ سازمان های غیر دولتی

{مشروط به ارائه پروژه ها از طریق ادارات ذیربط در دولت ایالتی (مثلاً  اداره امور مالی)}

 

کمک های مستقیم به بانک های تعاونی

1. ضرورت کمک های مستقیم به بانک های تعاونی

      پیاده سازی طرح بازسازی دولت هند تحت عنوان ساختار اعتباری کوتاه مدت (STCCS) به موجب توصیه های کمیته وایدیانتان، بانک های مرکزی تعاونی شهرستانی (DCCBs) را قادر ساخته تا به طور مستقیم، از هر موسسه مالی تحت نظارت / تایید بانک مرکزی هند وام بگیرند. در نتیجه  این مقررات مفید، بانک NABARD  یک محصول پیشرفته به نام " بسته اعتباری چند منظوره کوتاه مدت" (STMPCP) برای ارائه کمک مالی به بانک های تعاونی (StCBs / DCCB) طراحی نمود. هدف اصلی آن بود تا منابع وام و اعتبارات بانک، گسترش یافته و نقش آن در انواع مختلف عملیات کسب و کار، متنوع شود.

 

2. اهداف تحت پوشش طرح STMPCP

     الف: اعتبارات چند منظوره کوتاه مدت

 •الزامات سرمايه گذاري

•تعمیر و نگهداری تجهیزات کشاورزی و سایر امکانات تولیدی

•ذخیره / طبقه بندی / بسته بندی محصولات زراعی

•فعالیت های بازاریابی

•وام برای تولید محصولات زراعی (در صورت نیاز بیش از 300000روپیه)

•تسویه بدهی های قدیمی و  تامین سایر نیازهای اجتماعی- اقتصادی

•علاوه بر موارد فوق، تمام اهدافی که تحت بند 21 (1) (i) تا (v) از قانون سال 1981 بانک، تحت پوشش قرار می گیرند نیز، واجد شرایط   برای دریافت اعتبار از محل این طرح هستند.

     ب: کمک به بانک های تعاونی برای  اعطاء وام به کارخانه های شکر

  صندوق اعتبارات بلند مدت برای آبیاری

1. تاریخچه تاسیس

 

      وزیر دارایی اتحادیه ، طی سخنرانی بودجه خود در سال 17-2016 اعلام کرد؛ صندوق اعتبارات بلندمدت اختصاصی آبیاری (LTIF) را در بانک NABARDبا سرمایه اولیه  20،000 کرور روپیه برای تأمین بودجه و تسریع در تکمیل پروژه های ناقص آبیاری در کشور تاسیس نموده است. با طراحی مأموریت دیگری در وزارت منابع آب، طرح توسعه  و احیاء رودخانه  گنگ (MoWR، RD & GR) برای اجرای عملیات آن در دستور کار قرار گرفت. صندوق بلند مدت آبیاری (LTIF) با هدف پر کردن شکاف منابع و تسهیل عملیات اجرایی این پروژه ها در طول سال های 20-2016 مد نظر قرار داده و 23 پروژه (اولویت اول) شناسایی شده را تا سال 2016-17 تکمیل نموده ، 31 پروژه (اولویت دوم) را  طی سال های 18-2017 میلادی و تکمیل 45 پروژه (اولویت - III) باقیمانده را نیز، درسال های 20-2019 هدفگذاری کرده است.

 

نهاد قرض گرفتن واجد شرایط

     برای مشارکت و تمرکز بهتر، آژانس ملی توسعه آب (NWDA)، که یک تشکل ثبت شده تحت قانون ثبت انجمن های سال 1860 و فعال در چارچوب آیین نامه های وزارت منابع آب (MoWR) در دولت هند، می تواند از منابع LTIFاعتبار بگیرد. دولت های ایالتی نیز می توانند بطور مستقیم ازبانک NABARDتحت شرایط LTIFقرض گرفته و سهم دولت را در پروژه ها تامین نموده یا منابع خود را تقویت کنند. تا کنون  99 پروژه در 18 ایالت، شناسایی شده اند که عبارتند از: آندرا پرادش، آسام، بیهار، چاتیسگر، گوا، گجرات، جامو و کشمیر، جارخند، کارناتاکا، کرالا، مادایا پرادش، مهاراشترا، مانیپور، اوریسا، پنجاب، راجستان، تلانگانا و اوتار پرادش.

 

تامین مالی و حمایت از تشکل های تولیدی

       بانک در سال 2011 با طراحی اولیه "صندوق توسعه تشکل های تولیدکنندگان (PODF)"، حدود  50 کرور روپیه نیز به آن اختصاص داد.

    این صندوق، با اتخاذ یک رویکرد انعطاف پذیر از روند تشکیل و تأمین مالی تشکل های تولیدی و پاسخگویی به نیازهای آنان، حمایت می کند. هر بنگاه تولیدی ثبت شده یا شرکت تولید کننده (برابر قانون ثبت شرکت های سال 1956)، تعاونی های تولید، اتحادیه های کشاورزی ثبت شده، MACS(شرکت های تعاونی همکار)، شرکت های تعاونی صنعتی ، دیگر اتحادیه های ثبت شده و غیره، که توسط تولید کنندگان تاسیس شده اند، واجد شرایط اخذ وام از این صندوق بشمار می روند.

   

انواع حمایت های اعتباری صندوق PODF:

•           •حمایت های اعتباری در قالب کمک مالی (بلاعوض)، وام، و یا ترکیبی از این دو برای ظرفیت سازی و فعالیت های تجاری.

•           •اعتبارات لازم برای  تامین سهام و سرمایه، زیرا اکثر تشکل های تولیدی از پایه سرمایه کافی برخوردار نیستند.

صندوق های سرمایه گذاری جایگزین (AIFs)

اهداف

       بانک با کمک به صندوق های سرمایه گذاری جایگزین (AIFs)، یک یا چند هدف زیر را دنبال می کند:

 

•           تکمیل، مشارکت و گسترش منابع اعتباری  به کمک ابتکارات موجود در پرتو برنامه های توسعه بانک

•           تشویق روح کارآفرینی در فعالیت های موجود یا جدید که منجر به توسعه کشاورزی و روستایی می شود.

•           تسهیل روند توسعه واحدهای نمونه برای الگو گیری توسط مردم روستایی.

•           تشویق سرمایه گذاری در فعالیت های نوآورانه، با خطر بالا و بدیع در بخش های  توسعه کشاورزی و روستایی.

•           کمک به واحدهایی که بدلیل ضعف مالی، قادر به ارتقاء کیفی و کمی فعالیت های خود نیستند.

•           حمایت از واحدهایی که منجر به توسعه زیرساخت های انها شده و / یا مستقیم یا غیر مستقیم، موجب اشتغالزایی در مناطق روستایی می شود.

 

  وام های کوتاه مدت

      کشاورزی مدرن، که از کشت سنتی متمایز است، مستلزم سرمایه گذاری قابل توجه  برای بهره برداری مناسب از منابع طبیعی درجهت استفاده از انواع  بذرهای پر بازده، کود، حشره کش ها و نهاده های زراعی گران قیمت است. در چنین وضعیتی، کارسازی اعتبارات باید بسیار فراتر از ارائه ساده تسهیلات اعتباری باشد و مستلزم تحقق مولفه های بهره وری و سایر خدمات مرتبط خواهد بود. بنابراين،  توليد و بهره وري، بازاريابي و افزايش سطح مازاد محصول(عملکرد) و پس انداز، بايد نقش عمده اي در تخصیص اعتبارات داشته باشند. بهره مندی از تکنولوژی مدرن، مزایای اعتبارات سازمانی، ترتیبات زیربنایی و غیره، باید به تمام طبقات کشاورزان تعمیم داده شود. علاوه بر این، در هنگام تامین و تخصیص اعتبار، باید ترتیبات و شرایط لازم براساس ارزیابی هزینه واقعی منابع اعتباریTransaction Cost) )، مد نظر قرار گیرد. در این زمینه، سیستم وام محصول-محور یا سیستم وام تولید-محور(بر اساس کمیت و کیفیت)، طراحی شده و به عنوان مناسب ترین سازوکار برای پرداخت اعتبارات تولیدی، به اجرا درآمده است.

 

وام های بلند مدت

     سرمایه گذاری اعتباری به ایجاد سرمایه از طریق ایجاد دارایی، منجر می شود. این مهم باعث ارتقاء تکنولوژیکی شده و موجب افزایش تولید، رشد بهره وری و ارتقاء درآمد کشاورزان و کارآفرینان می شود. بانک NABARDبرای حمایت از فعالیت های سرمایه گذاری توسط کشاورزان و صنعتگران روستایی و غیره، وام های بلندمدت و کوتاه مدت در اختیار بانک های عامل مختلف قرار می دهد.

 

   تحت این شرایط، انتظار می رود تا با این اعتبارات، امکانات و لوازم درآمد زا در بخش های زیر فراهم شود:

•کشاورزی و فعالیت های وابسته

•صنعتگران، صنایع کوچک، بخش غیر کشاورزی (صنایع کوچک و خرد)، صنایع دستی، صنایع بافندگی دستی و ماشینی و غیره

•سازمان های داوطلب و گروه های خودیار که در میان فقرای روستایی فعالیت می کنند.

   

 توسعه سازمانی

     سیستم مالی روستایی در کشور، مستلزم طراحی و فعال سازی یک سیستم اعتباری قوی و کارآمد است تا بتواند نیازهای مالی توسعه کشاورزی و روستایی را مدیریت و تامین نماید. اکنون بیش از 50٪از اعتبارات روستایی توسط بانک های تعاون و بانک های منطقه ای (شهرستانی) روستایی پرداخت می شود. بانک NABARDمسئول تنظیم و نظارت بر عملکرد بانک های تعاونی و شهرستانی است. در این راستا، NABARDاقدامات مختلفی را در ارتباط با هکاری دولت هند و بانک مرکزی در جهت بهبود عملکرد و سلامت بانک های تعاون و بانک های شهرستانی روستایی انجام داده است.

 

بهره برداران خدمات واعتبارات بانک:

NABARD  به عنوان بخشی از رویکرد سازمانی و توسعه ای خود، از موسسات زیر حمایت می کند:

 •تعاونی های اعتبار روستایی

•بانک های تعاونی دولتی (StCBs)

•بانک های تعاونی مرکزی (CCBs)

•شرکت های اعتبار کشاورزی محلی (PACS)

•بانک های دولتی تعاونی توسعه کشاورزی و روستایی (SCARDBs)

•بانک های محلی توسعه کشاورزی و روستایی (PCARDBs)

 

خلاصه ای از ابتکارات توسعه سازمانی بانک

•           کمک در اجرای بسته احیاء و بهبود سلامت سیستم اعتباری کوتاه مدت تعاونی روستایی (STCCS)

•مجوز اعمال محدودیت های اعتباری در فعالیت های کوتاه مدت فصلی کشاورزی و سایر عملیات های مربوط به بانک های ایالتی

•کمک های مستقیم به بانک های تعاون مرکزی برای کارسازی اعتبارات چند منظوره کوتاه مدت

•پشتیبانی از عملیات کشاورزی فصلی از طریق بانک های تجاری برای تامین مالی شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی

•اعطای وام به کشاورزان در مقابل قبض انبار

•پشتیبانی از صندوق توسعه تشکل های تولیدی (PODF) برای توسعه تعاونی های روستایی به عنوان مراکز خدمات

•حمایت های مالی- اعتباری از اتحادیه های بازاریابی

•بسته ویژه با نرخ بهره تخفیفی برای مناطق شمال شرقی و دیگر مناطق کشور

•تخفیف در وام های کوتاه مدت محصولی از محل اعتبارات بانک  و با مشارکت بانک های تعاونی

•ایجاد صندوق توسعه تعاون (CDF)، عمدتا برای ظرفیت سازی و توسعه زیربناهای تعاونی های روستایی

•ایجاد صندوق اعتبارات کوتاه مدت تعاونی برای تقویت منابع  مالی بانک و به منظور تخصیص اعتبارات کوتاه مدت به تعاونی ها

•فراهم کردن زمینه های توسعه فعالیت ها برای تعاونی ها و تشکل ها

•کمک به راه اندازی مرکز توسعه  و تقویت تعاونی های روستایی در بانک های تعاونی

•ایجاد مرکز برای تشکیل و ارتقاء مرجع عملیات فنی-تخصصی (نمونه) در تعاونی ها توسط NABARDبرای حمایت از موسسات آموزش تعاونی (CTI) و ترویج و الگوگیری در فرآیند آموزش های کیفی

بخش کشاورزی

         ترویج و ارتقاء بهترین شیوه ها در بخش کشاورزی در ماموریت های ما منظورشده و ما در تلاش برای حمایت از هر ایده جالب و بالقوه برای ارتقاء بخش هستیم. این فعالیت ها شامل افزایش سرعت تخصیص اعتبارات لازم به عملیات میدانی، افزایش تولید و بهره وری کشاورزی، ظرفیت سازی، بهبود معیشت روستایی و غیره می باشد. ما برنامه های مختلفی را برای حل مسائل مربوط  به بخش های کشاورزی مانند توسعه طرح کارت اعتباری کیسان، توسعه مشارکتی حوضه های آبخیزداری، انتقال تکنولوژی، ظرفیت سازی برای پذیرش فن آوری، برنامه باشگاه کشاورزان و غیره، در دستور کار داریم.

 

    شاید ما تنها موسسه در کشور هستیم که با طراحی صندوق های اعتباری ویژه، تحقق آرزوهای خاص منطقه ای و موضوعات خاص توسعه ای  را پوش  داده و ادامه دهیم. صندوق توسعه مزرعه (FSPF) انتقال تکنولوژی را برای افزایش تولید کشاورزی تسهیل می کند، در حالیکه صندوق توسعه ی حوضه های آبخیز (WDF) و صندوق توسعۀ عشایر (TDF)، از فعالیت های شاخص تحت مدیریت منابع طبیعی (NRM) با تأکید بر تقویت معیشت های پایدار، حمایت می کند.

 

 اعتبارات خرد مبتکرانه

NABARD     از طریق صندوق فوق "Innovations Micro Credit"، نقش خود را به عنوان تسهیل کننده و مروج ابتکارات خرد مالی در کشور ایفا نموده است. چشم انداز کلی این بخش، تسهیل دسترسی پایدار به خدمات مالی برای فقرا در مناطق دورافتاده روستایی از طریق نوآوری های مختلف در تامین مالی خرد به شیوه ای مقرون به صرفه و پایدار است.

 

NABARD     به طور مداوم بر جلب دست اندرکاران مختلف در یک اجماع مشترک و ظرفیت سازی برای آنها در جهت پیشبرد ابتکارات بانک، تمرکز می کند. این امر منجر به رشد چشمگیر فعالیت های بخش اعتبارات خرد در هند، از طریق روش های متفاوت زیر شده است:

 

طرح های مشارکتی و تحت حمایت دولت

   دولت هند، کشاورزان را ترغیب می کند تا پروژه هایی را در مناطق منتخب دولت و با تامین یارانه های ویژه در جهت کاهش هزینه های کل پروژه، دنبال کنند. تمام این پروژه ها، تقویت و تامین سرمایه گذاری،  درآمدزایی پایدار و اشتغالزایی در زمینه های مهم و اولویت دار کشور را هدف می گیرند.

 

    این بانک یکی از شرکاء پرتلاش دولت در برخی از طرح های مطروحه در این معرفی بشمار می رود. کمک های مالی و یارانه ای به محض وصول از وزارت خانه مربوطه ، به بانک های تأمین مالی منتقل می شوند.

 

 طرح اعتبارات یارانه ای برای  سرمایه سازی

       طرح تأمین اعتبارات یارانه ای برای  سرمایه سازی (CLCSS) جهت ارتقاء تکنولوژی در شرکت های خرد و کوچک توسط دولت هند در اکتبر سال 2000 راه اندازی شد. هدف از این طرح، ارتقاء تدریجی واحدهای فوق در تولید محصولات / زیربخش های خاص است که با ورود فن آوری های معتبر و پیشرفته و مورد تایید طرح، یارانه سرمایه ای آنها توسط دولت مرکزی هند، پیش بینی وتامین می شود. NABARDبه عنوان یکی از آژانس های دولتی برای هدایت یارانه های موضوع این طرح، از طریق بانک های تعاونی، شهرستانی و  تجاری، تعیین شده است..

 

هيئت مدیره

     امور NABARDتوسط هیئت مدیره اداره می شود. هیئت مدیره توسط دولت هند و به موجب قانون تاسیس NABARDمنصوب می شود:

 

دکتر هارش کومار بانوالا

رئيس بانک ملی توسعه کشاورزی و روستایی - ممبئی

مدارج تحصیلی:

     دکتر هارش کومار بانوالا از تاریخ 18 دسامبر 2013 رئیس بانک ملی توسعه کشاورزی و روستایی (NABARD) است. او مدرک کارشناسی ارشد مدیریت خود را از احمد آباد دریافت نموده و موفق به اخذ دانشنامه دکترای افتخاری درعلوم از دانشکده کشاورزی تامیل نادو، شده است.

 تجربیات حرفه ای:

     دکتر بانوالا به طور مداوم در تلاش برای افزایش درآمد کشاورزان از طریق ایجاد زیرساخت های کشاورزی و آبیاری  بوده و در ایجاد صندوق اعتبارات بلند مدت آبیاری، صندوق اعتبارات خرد آبیاری ، فرآوری لبنیات و صندوق توسعه زیرساخت ها و غیره، نقش موثر داشته است. تحت رهبری او، بانک، از سوی سازمان صندوق انطباق و صندوق اقلیم سبز (GCF) مرتبط با کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (UNFCCC)، موفق به کسب نمایندگی ملی هند در اجرای فعالیت های اعتباری طرح های موضوعی گردید.

     این بانک تحت هدایت آقای هارش، ابتکارات عمده ای را برای توسعه سازمانی خود انجام می دهد. بیش از 200 بانک تعاونی که به توده های روستایی خدمت می کنند، به وسیله در یک بستر مشترک و با مشارکت بانک های تجاری، به فعالیت های متنوع خود ادامه می دهند. حدود  63،000 شرکت تعاونی اعتباری کشاورزی در روستاها  و وابسته به این بانک ها، ضمن تجهیز به امکانات کامپیوتری و یکپارچه شدن در نظام بانکی منطقه خود در3 سال آتی، می توانند چشم انداز مالی-اعتباری بهتری را تجربه کنند. تحت هدایت او، نظام دیجیتال سازی برای بزرگترین برنامه اعتبارات خرد در جهان آغاز ودیجیتالی سازی گروه های خودیار، با هدف پوشش هشت میلیون گروه که 100 میلیون خانوار را در سرتاسر کشور تشکیل می دهند، پی ریزی گردید. این رویکرد با دیجیتالی کردن حسابهای گروه ها، موجب شفافیت، افزایش سهولت بانکداران در ارزیابی فرآیند اعتبارات و تسهیل ارائه خدمات اعتباری و بانکی رایگان برای میلیونها خانوار فقیر در برنامه آنها، شده است.

     وی در دوران مدیریت خود در شرکت "سرمایه گذاری زیرساخت هند"، پیشگام طرح "بهبود اعتبار" بود و دیدگاه جامعی از نیازهای اعتباری مشتریان را طراحی و دسترسی به منابع مالی با نرخ بهره مناسب را برای پوشش هر چه بیشتر زیرساخت های بزرگ در پروژه ها، فراهم کرد.

     اکنون، دکتر بانوالا در بسیاری از نهادهای ملی، به عنوان عضو هیئت مدیره، خدمات مشاوره ای می دهد که مهمترین آنها عبارتند از؛ شرکت بیمه سپرده گذاری و تضمین اعتبار (DICGC)، موسسه مدیریت روستایی(IRMA) ، کنسرسیوم  کسب و کارهای کشاورزی کوچک (SFAC)، شرکت ملی توسعه تعاون (NCDC)، موسسه ملی  مالی و بانکی هند IIB) & F)، موسسه ملی مدیریت بانکی (NIBM). او رئیس موسسه بانکداران توسعه روستایی (BIRD)، خدمات مشاوره  بانک ((NABCONSو هیئت نظارت بانک NABARD  است.

 

 

مترجم و ویراستار: احمد یوسفی؛ کارشناس مشاور روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 

آذر ماه 1396

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی