ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس

 1- شماره ثبت:

 

 2- تاريخ تشكيل مجمع موسس: فروردین 1392

3- تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:7

4- سرمايه اوليه: 10347 میلیون ریال

5- اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان طبس

(تاريخ مجمع موسس 92/12/21)

نام و نام خانوادگي

سمت

نام تشكل

آدرس و تلفن

رسول کرمی

مدير عامل

-

 

داود بخشایی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

056-32827612

عباس جواهری

نایب رئیس

سهامدار حقیقی

 

اسماعیل روزبه

عضو

سهامدار حقیقی

تلفکس: 32821328-056

احمد چوبداری

عضو

سهامدار حقیقی

شهرستان طبس ـگلشن بلوار امام رضاـساختمان شماره 2 جهاد کشاورزی

رسول عراقی

عضو

سهامدار حقیقی

 

مسعود رضا بندگی

بازرس

سهامدار حقیقی

emial:از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی