ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهارستان

1- شماره ثبت:

2- تاريخ تشكيل مجمع موسس:1/11/1391

3- تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:1

4-  تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:1

5- سرمايه اوليه: 8.684  میلیون ریال

6-  سرمایه فعلی : 12531.31 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس: 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

داریوش شهریاری

مدير عامل

-

آدرس: شهرستان بهارستان- گلستان- نرسیده به آتش نشانی- شهرک الهیه - خیابان الغدیر- نبش قدیر1 - طبقه اول

تلفن: 56310240

فکس: 56310193

2

محمدعلی شاکری

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

حمید کرم زاده

عضو

سهامدار حقیقی

4

حسن دهقانی

عضو

سهامدار حقیقی

5

محمد علی دهقانی

عضو

سهامدار حقیقی

 

6

مرتضی دشتی

عضو

سهامدار حقیقی

 

7

وحید مظفر آبادی

بازرس

سهامدار حقیقی

 

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی