ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان ‏

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان

1- شماره ثبت:

2- تاريخ تشكيل مجمع موسس:19/1/1394

4-  تعداد تشكل هاي تحت پوشش:12

5- سرمايه اوليه: 7439.2  میلیون ریال

6-  سرمایه فعلی : 12840.21 میلیون ریال 

7اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

امیر درویشی

مدير عامل

-

 

2

ناجی شهیب زاده

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

ناصر عبادی

نایب رئیس

سهامدار حقیقی

4

رامین فیروزپور

 منشی - عضو

شرکت صدر آبزیان

5

عین اله اشرف پور

عضو

شرکت احسان اروند

 

6

محمدسعید حاجیان

عضو

سهامدار حقیقی

 

7

طارق آلبوعبادی

بازرس

سهامدار حقیقی

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی