ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نی ریز

1- شماره ثبت:

2- تاريخ تشكيل مجمع موسس:16/12/1391

3- تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:11

4-  تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:11

5- سرمايه اوليه:10741 میلیون ریال

6-  سرمایه فعلی : 38045.61 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام تشکل

آدرس / تلفن/ Email

1

محمود مقصودی

مدير عامل

-

آدرس: استان فارس-شهرستان نی ریز- بلوار ولی عصر-کوچه 19- مدیریت جهاد کشاورزی

تلفن: 53221801-071

فکس: 53821800-071

2

داریوش طهماسبی

رئيس هیئت مدیره

نماينده شركت مادرتخصصی

3

سید علاالدین فقیه

عضو

سهامدار حقیقی

4

زین العابدین تمنادار

عضو

سهامدار حقیقی

5

بیژن دمیری

عضو

سهامدار حقیقی

 

6

غلامحسین راستی

عضو

سهامدار حقیقی

 

7

رسول فنونی

بازرس

سهامدار حقیقی

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی