ورود به سایت

جستجو


صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیروان

1- شماره ثبت:

2- تاريخ تشكيل مجمع موسس:26/6/1393

3- تعداد تشكل هاي تحت پوشش اوليه:33

4-  تعداد تشكل هاي تحت پوشش فعلي:33

5- سرمايه اوليه:17170 میلیون ریال

6-  سرمایه فعلی : 35304.19 میلیون ریال 

7- اعضائ هيات مديره وبازرس:

 

 
     صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شهرستان شیروان
         (تاريخ مجمع موسس 93/6/26)
نام و نام خانوادگي سمت نام تشكل   آدرس و تلفن
محسن ناصری تنها مدير عامل -    
رمضان امان زاده رئيس هیئت مدیره نماينده شركت مادرتخصصی    058-36225009
غلامحسین محمدیان صبور نایب رئیس سهامدار حقیقی    
وحید صادق پور عضو و منشی سهامدار حقیقی   تلفکس:36226274-058
روح اله  ابراهیم زاده عضو شرکت فراورده های لبنی ارم شیروان   خیابان فلسطین-جنب مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان
آذرخش رحمانیان عضو سهامدار حقیقی   کد پستی:9461654147
قاسم رضایی بازرس سهامدار حقیقی   email:sandogh.shirvan@hotmaiilcom
         

 

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی